ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2020

AN. 25/09/2020

Υπογραφή Σύμβασης

ΕΝΕΤΙΚΗ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑ, ΑΣΣΟΣ

Υπεγράφη σήμερα 25/9/2020 η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου και της Δ.Α.Β.Μ.Μ., για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη της ενετικής υδατογέφυρας στον Άσσο, Δήμου Κορινθίων, Περιφέρειας Πελοποννήσου»

AN. 20/07/2020

Υπογραφή Σύμβασης

WC ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ MON REPOS

Υπεγράφη σήμερα 20/7/2020 η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, για το έργο με τίτλο «Επισκευή & συντήρηση τουαλετών στο κτήμα 'MON REPOS'»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

AN. 26/02/2020

Υπογραφή Σύμβασης

6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Υπεγράφη σήμερα 26/2/2020 η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κοινοπραξίας Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ και του Δήμου Αγκιστρίου, για το έργο με τίτλο 6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ