ΣτερΕωση

Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη Ληξουρίου

Έχουμε αναλάβει την ενίσχυση μνημείων σεβόμενοι την ιστορικότητά τους καθώς και την τεχνοτροπία της εποχής τους, από την στερέωση των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά έως την στερέωση των βραχωδών πρανών του κάστρου της Σκύρου.

Στον ιδιωτικό τομέα αναλαμβάνουμε την ενίσχυση κτιρίων που έχουν πάθει ζημιά από σεισμό ή λόγω εγκατάλειψης. 

Συνήθως σε μία επέμβαση περιλαμβάνονται και εργασίες επισκευής (αποκατάστασης) και ενίσχυσης που έχουν ως στόχο την άρση της παθολογίας και την αναβάθμιση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες ανά περίπτωση τεχνικές επισκευής όπως τσιμεντοενέσεις, ρητινοενέσεις, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κ.α. 

Έργα Ενίσχυσης