Ποιοτητα και Περιβαλλον

Η προσήλωση μας στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα αποτελεί τη βάση όλων των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες και αυτό αντανακλάται στην πιστοποίηση TÜV Austria ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. 
Για την ικανοποίηση της δέσμευσης αυτής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος επιφορτίζεται με το έργο της παρακολούθησης, εφαρμογής και  συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος.