Μελετη

draw

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης για την αδειοδότησή σας από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. 

Εκπονούμε μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας λειτουργίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται, μελέτες για κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, χώρους εκπαίδευσης, ξενοδοχειακές ή μικρές τουριστικές ( τύπου Airbnb ) μονάδες, βιοτεχνίες, διαχείριση αποβλήτων, αθλητικούς χώρους ή χώρους αναψυχής, θεατρικές αίθουσες κ.α. 

Μελέτες