Συνεργασιες

Αν είστε δυναμικός χαρακτήρας, έχετε όραμα να εξελιχθείτε επαγγελματικά, μπορείτε να συνεργαστείτε με μία ομάδα και επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό της εταιρείας μας, τότε

Η εταιρεία μας έχει προγράμματα πρακτικής για τελειόφοιτους τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να δώσουμε την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει εμπειρία, εργαζόμενος υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης σε μία Τεχνική Εταιρεία και να έχει άποψη για το επάγγελμα που ενδιαφέρεται. 

Καθ’ όλη την παραμονή του στην εταιρεία, θα εκπαιδεύεται, θα υποστηρίζεται και θα καθοδηγείται για να πετύχει εκπαιδευτικούς αλλά και επαγγελματικούς στόχους. 

Αν ενδιαφέρεστε αποστείλατε mail.

Όλα τα βιογραφικά λαμβάνονται υπ’ όψη και τηρούνται για ένα έτος στο αρχείο μας. Μπορείτε να ανανεώσετε το βιογραφικό σας όταν συντρέχει λόγος ή όταν παρέλθει το έτος.

Η αίτησή σας καθώς και τα στοιχεία σας δεν κοινοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο και δεν επεξεργάζονται για οποιονδήποτε λόγο πλην της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.