Διαχειριση Εργων

Διαχείριση Έργου

Ακολουθούμε βήμα-βήμα κάθε έργο, από την ιδέα έως την ολοκλήρωση. Συμμετέχοντας από την αρχή στο κύκλο ζωής του έργου, είμαστε σε θέση να δημιουργούμε ευκαιρίες για την βελτιστοποίηση της τιμής, της ποιότητας και του χρονοδιαγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου αναλαμβάνουμε την εναέρια φωτογραφική τεκμηρίωση και βιντεοσκόπηση, εκτίμηση κόστους και προμήθεια υλικών, με συνέπεια στην πολιτική Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος που ακολουθούμε. 

Έργα Διαχείρισης