Διαφθορα & Δωροδοκια

Η διαφάνεια αποτελεί προαπαιτούμενο κάθε συνεργασίας και η λειτουργία μας ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας που ακολουθούμε.