ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2021

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Ν.Σ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θα γίνουν εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης του διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο. 

Θα γίνει αντικατάσταση στέγης στην ίδια μορφή με την αρχική, στις όψεις θα διατηρηθούν όλα τα ανοίγματα και τα διακοσμητικά στοιχεία και τα επιχρίσματα θα έχουν το ίδιο πάχος με τα αρχικά.