ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2020

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Β.Μ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΟΚΤΑΝΑ ΑΤΕΕ – ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Για τη βελτίωση των συνθηκών θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του κάστρου αλλά και των κτισμάτων στο εσωτερικό του, προβλέπεται μία σειρά έργων που έχουν διαχωριστεί ανά κατηγορία φθοράς.

Θα ληφθούν προστατευτικά μέτρα ενίσχυσης της θεμελίωσης των τειχών και των κτισμάτων στο Κάστρο προκειμένου να ανασχεθεί η δομική χαλάρωση των τειχών, η περαιτέρω υποβάθμιση της βραχομάζας που υπόκειται στη συνεχή επίδραση των αποσαθρωτικών – διαβρωτικών παραγόντων της ατμόσφαιρας σε ένα μοναδικής σπουδαιότητας μνημείο το οποίο έχει πλήρως εγκαταλειφθεί.

Όπως προβλέπεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (2121/1993) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, εμφάνιση, εκτέλεση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού δικτύου, η πώληση ή η προσφορά προς πώληση ή η χρήση περιεχομένου για τη δημιουργία οποιουδήποτε είδους βάσης δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αφαίρεση οποιασδήποτε σημείωσης πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ειδοποίησης από αντίγραφα του περιεχομένου στον παρόντα ιστότοπο. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του  κατόχου. Για άδεια χρήσης του περιεχομένου στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το webmaster