ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

        ΦΟΡΕΑΣ   Δ.Α.Β.Μ.Μ.

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε.-                                              ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2020

Για τη βελτίωση των συνθηκών θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του κάστρου αλλά και των κτισμάτων στο εσωτερικό του, προβλέπεται μία σειρά έργων που έχουν διαχωριστεί ανά κατηγορία φθοράς.

Θα ληφθούν προστατευτικά μέτρα ενίσχυσης της θεμελίωσης των τειχών και των κτισμάτων στο Κάστρο προκειμένου να ανασχεθεί η δομική χαλάρωση των τειχών, η περαιτέρω υποβάθμιση της βραχομάζας που υπόκειται στη συνεχή επίδραση των αποσαθρωτικών – διαβρωτικών παραγόντων της ατμόσφαιρας σε ένα μοναδικής σπουδαιότητας μνημείο το οποίο έχει πλήρως εγκαταλειφθεί.