ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2020

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Β.Μ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΝ. ΟΙΚ. ΦΟΡ. ΟΚΤΑΝΑ ΑΤΕΕ – ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Για τη βελτίωση των συνθηκών θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του κάστρου αλλά και των κτισμάτων στο εσωτερικό του, προβλέπεται μία σειρά έργων που έχουν διαχωριστεί ανά κατηγορία φθοράς.

Θα ληφθούν προστατευτικά μέτρα ενίσχυσης της θεμελίωσης των τειχών και των κτισμάτων στο Κάστρο προκειμένου να ανασχεθεί η δομική χαλάρωση των τειχών, η περαιτέρω υποβάθμιση της βραχομάζας που υπόκειται στη συνεχή επίδραση των αποσαθρωτικών – διαβρωτικών παραγόντων της ατμόσφαιρας σε ένα μοναδικής σπουδαιότητας μνημείο το οποίο έχει πλήρως εγκαταλειφθεί.