ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2023

ΦΟΡΕΑΣ
Περιφ. Στερ. Ελλάδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Αποκατάσταση βλαβών σε ρηγματώσεις στον φέροντα οργανισμό, επισκευή και σφράγισμα αυτών
  • Κατασκευή νέας στέγης
  • Αντικατάσταση ξύλινων υποστηλωμάτων εντός του ναού
  • Καθαιρέσεις επιχρισμάτων – αρμολόγηση 
  • Καθολική εφαρμογή ενεμάτων σε όλη την τοιχοποιία
  • Τοποθέτηση αγκυρίων στις τέσσερεις γωνίες του ναού
  • Ενδεχόμενη ενίσχυση θεμελίωσης