ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2019 – 2021

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΚΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ

Το αντικείµενο του έργου ήταν η αναβάθμιση της παραλιακής οδού Σταμ. Ρεγγούκου, η ενοποίηση του προαύλειου χώρου του Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου και του χώρου του Ηρώου, καθώς και του μεταξύ τους τμήματος του παραλιακού δρόμου, η εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών στην παραλιακή ζώνη της προκυμαίας και ο ηλεκτροφωτισμός της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης.