Έργα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΠΛΑΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΒΑ, ΠΛΑΚΑ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ          ΦΟΡΕΑΣ   ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ     ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2001-2003  Έγινε αποκατάσταση λιθοδομών και ενισχύσεις με τη μέθοδο εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επιπλέον έγιναν οπλισμένα επιχρίσματα. Ανακαινίστηκε το κτίριο με νέα ξύλινα δάπεδα, κουφώματα, κλίμακες, αλουμίνια και μάρμαρα. Έγιναν επίσης χρωματισμοί και συντήρηση οροφογραφιών.  Λόγω τοποθεσίας έγιναν ανασκαφές παρουσία αρχαιολόγου.  Τέλος έγινε προμήθεια, κατασκευή και έλεγχος Η/Μ εγκατάστασης. για την μετατροπή… Περισσότερα »ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΠΛΑΚΑ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΑ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΡΟΥΛΛΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΑ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ          ΦΟΡΕΑΣ   Δ.Α.Β.Μ.Μ.     ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   1999 Έγινε στερέωση και στεγάνωση του τρούλλου. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν χειροποίητα κεραμίδια ενώ αποκαταστάθηκαν τα σπασμένα, στη στέγη του ναού.  Έγινε στεγάνωση των ακμών και των τοιχοποιιών.  Previous Next

Ι. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑ, ΑΧΑΪΑ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ         ΦΟΡΕΑΣ  Δ.Α.Β.Μ.Μ.    ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  1999 – 2001 Έγιναν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της νότιας και ανατολικής πτέρυγας των κελιών.  Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος τσιμεντενέσεων. Τοποθετήθηκαν ανοξείδωτοι ελκυστήρες και βλήτρα. Τέλος κατασκευάστηκαν αρμολογήματα και έγιναν επιχρίσματα.  Previous Next
Λυσίου 9

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΣΙΟΥ, ΠΛΑΚΑ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΣΙΟΥ 9, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠ.ΠΟ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑΣ​   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ         ΦΟΡΕΑΣ  Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ.    ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  1997 – 2000 Διατηρητέο κτίριο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν ποικίλες εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης. Ξύλινα δάπεδα, κλίμακες, κουφώματα, αποτοίχιση – αποκατάσταση – επανατοποθέτηση οροφογραφιών. Τέλος έγιναν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες Previous Next

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ         ΦΟΡΕΑΣ  Δ.Α.Β.Μ.Μ.     ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  1996 – 1998 Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι βυζαντινό μνημείο του οποίου το Καθολικό είναι της περιόδου 1100-1150 μ.Χ.  Αρχικά έγιναν αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, εκσκαφές. Στο καθολικό έγιναν ενισχύεις, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις ενώ χρησιμοποιήθηκαν ανοξείδωτοι διατμητικοί σύνδεσμοι και ελκυστήρες. Στις οικοδομικές εργασίες συμπεριελήφθησαν  αρμολογήματα, επιχρίσματα, επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και ανακατασκευή μαρμάρινης κολώνας.  Τέλος έγινε κατασκευή στης στέγης με χειροποίητα βυζαντινά… Περισσότερα »ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ