ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       ΦΟΡΕΑΣ  Δ.Α.Β.Μ.Μ. 

   ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  1996 – 1998

Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι βυζαντινό μνημείο του οποίου το Καθολικό είναι της περιόδου 1100-1150 μ.Χ. 

Αρχικά έγιναν αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, εκσκαφές. Στο καθολικό έγιναν ενισχύεις, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις ενώ χρησιμοποιήθηκαν ανοξείδωτοι διατμητικοί σύνδεσμοι και ελκυστήρες. Στις οικοδομικές εργασίες συμπεριελήφθησαν  αρμολογήματα, επιχρίσματα, επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και ανακατασκευή μαρμάρινης κολώνας. 

Τέλος έγινε κατασκευή στης στέγης με χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια, αποτοιχίσεις και συντηρήσεις αγιογραφιών.