ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΡ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΡ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ-ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΕΚΤΕΛ. ΔΙΑΘ. ΕΥΦ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ                            & ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                              ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ 

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2004 – 2005 

Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον Δ. Πικιώνη το 1949. 

Έγιναν αποκαταστάσεις και ενισχύσεις βλαβέντων στοιχείων με επικόλληση συνθετικών ελασμάτων ( ανθρακονημάτων ), προστασία διαβρωμένου οπλισμού, τοπικές αποκαταστάσεις σκυροδέματος, πλινθοδομές, ξυλουργικά δάπεδα, κιγκλιδώματα, νέα καθώς και συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων, αρμολογήματα, επιχρίσματα, επιστρώσεις με λίθινες πλάκες μάρμαρα και πλακίδια, υαλοπίνακες ασφαλείας, ειδικοί χρωματισμοί και εξοπλισμός κτιρίου με κατασκευή ξύλινων βάθρων, φυτεύσεις, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, θέρμανση και συστήματα ασφαλείας.