Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΑ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΡΟΥΛΛΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΑ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   Δ.Α.Β.Μ.Μ.

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   1999

Έγινε στερέωση και στεγάνωση του τρούλλου. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν χειροποίητα κεραμίδια ενώ αποκαταστάθηκαν τα σπασμένα, στη στέγη του ναού. 

Έγινε στεγάνωση των ακμών και των τοιχοποιιών.