Υψηλη Ποιοτητα & Αισθητικη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διατηρητέα κτίρια

Από την ενίσχυση θεμελίωσης ή τοιχοποιίας μέχρι την αποκατάσταση οροφογραφιών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Υλοποίηση σχεδίου

Ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία και έγκαιρη παράδοση στην εκτέλεση μελέτης

διαχειριση

Ιδέα ➝ Ολοκλήρωση

Για την βελτιστοποίηση κόστους, χρόνου εκτέλεσης αλλά και ποιότητας του έργου

ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου ήταν η στερέωση των βραχωδών πρανών του κάστρου της Σκύρου προς αποφυγή περαιτέρω κατολισθητικών φαινομένων και προστασία των υπαρχόντων βυζαντινών μνημείων των Ι. Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τόσο αισθητικά όσο και σε θέματα ασφάλειας & κόστους. Το γραφείο μας έχει αποδεδειγμένα, πολλές φορές, εκπλήξει ευχάριστα κυρίους έργων.

Τηρούμε την υπόσχεσή μας: Προσιτή Ποιότητα 

Τώρα μπορείτε να έχετε ποιοτικές υπηρεσίες. Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας, συνεχώς βελτιωνόμαστε ώστε να παραδίδουμε το έργο εγκαίρως. Στις υπηρεσίες μας προσφέρουμε ποιότητα σε λογικό κόστος, συνέπεια στις υποχρεώσεις μας, ασφάλεια και εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΑΣ  ΣΕ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
0
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 100%
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100%