ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2019

Σκοπός του έργου ήταν η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση του παλαιού φθαρμένου καταστρώματος του γηπέδου ποδοσφαίρου και η αντικατάστασή του με τελευταίας γενιάς συνθετικό χλοοτάπητα. 

Ειδικότερα έγιναν εργασίες αποξήλωσης του παλαιού τάπητα, προετοιμασία της επιφάνειας διάστρωσης του χλοοτάπητα, κατασκευή υποβάσης με λεπτόκκοκα υλικά και διαμόρφωση της επιφάνειας αυτής και προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση μονόκλωνου χλοοτάπητα από συνθετικές ίνες.