ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ MON REPOS

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ

        ΦΟΡΕΑΣ   ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  –                                  ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2019 – 2023

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση τριών από τα συνοδευτικά κτίρια της έπαυλης Mon Repos και πιο συγκεκριμένα της «Οικίας του φύλακα Μαστροκωστόπουλου» (Αρ. 3), του «Κτιρίου Κλινικής» (Αρ. 6), και του «Κτιρίου του Προσωπικού» (Αρ. 5).
Τα τρία κτίρια που αποκαταστάθηκαν, θα λειτουργήσουν μαζί με τη συνεδριακή αίθουσα του Mon Repos και θα στεγάσουν γραφεία, βοηθητικούς χώρους, και χώρους για ολιγομελείς επιστημονικές συναντήσεις. Ο εξοπλισμός των αιθουσών θα περιλαμβάνει γραφεία, υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των επιστημόνων στη διεθνή βιβλιογραφία, η επαφή με τη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα, η συνέχεια των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και οι επιστημονικές συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.