ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2018

Το αντικείµενο του έργου αφορούσε την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα για τα δύο γήπεδα αντισφαίρισης στις αθλητικές εγκαταστάσεις επί των οδών Καλαβρύτων και Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού, λόγω της πολυετούς χρήσης και των φθορών που ο παλαιός τάπητας είχε υποστεί. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν τον επιμελή καθαρισμό της υφιστάμενης επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε είδους ρίπων, τη στεγανοποίηση της υφιστάμενης επιφάνειας, το ξύσιμο της τελικής επιφάνειας για την υποδοχή του νέου ελαστικού τάπητα, τη διάστρωση ακρυλικού αναμεμειγμένου με ελαστικούς κόκκους SBR και χυτού συνθετικού τάπητα και τη διαγράμμιση γηπέδου.