ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ –                        ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2015

Το Δημαρχιακό κτήριο του Δήμου Λαυρεωτικής, νεοκλασικό του 1864, έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και έγιναν εργασίες και επισκευές στο κτίριο του Δημαρχείου όπως καθαιρέσεις, σκυροδέματα, με την αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων αναγόμενων με διπλούς υαλοπίνακες ιδίου χρώματος με των υφισταμένων, με την θερμομόνωση και στεγάνωση δώματος, την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων, με την αντικατάσταση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών με ψυχρά υλικά και θερμομονωτικά χρώματα. Αποξηλώθηκαν τα υφιστάμενα δίκτυα θέρμανσης και ψύξης και έγινε αντικατάστασή τους με εσωτερικές και εξωτερικές αντλίες θερμότητας τεχνολογίας VRV system. Αντικαταστάθηκαν ο ηλεκτρικός πίνακας, συμβατοί λαμπτήρες με νέους LED και τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα οροφής LED.