ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –                                  ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –                                  ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2013 – 2015

Έγινε πλήρης συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου που περιελάμβανε καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, εκσκαφές, ενισχύσεις με εφαρμογή τσιμεντενεμάτων, συρραφές ρωγμών, οπλισμένα επιχρίσματα, σκυροδέματα οπτοπλινθοδομές, ενισχύσεις ξυλόπηκτων τοίχων, τοπικές αποκαταστάσεις λιθοδομών, επισκευές κουφωμάτων, νέα ξύλινα παράθυρα, θύρες, οροφές, κλίμακες, δάπεδα και στέγες, σιδηροδοκοί, ελάσματα ενίσχυσης, εντατήρες – ελκυστήρες, συστήματα ανάρτησης οροφών, επιχρίσματα συνήθη και τραβηχτά, επενδύσεις, επιστρώσεις, μάρμαρα, πλακάκια, γυψοσανίδες, χρωματισμούς υδρυάλου, βερνικοχρωματισμούς, μονώσεις, συντήρηση, συμπλήρωση και νέο ζωγραφικό διάκοσμο, ισχυρά, ασθενή, κλιματισμό, θέρμανση. Ύδρευση, αποχέτευση, καύσιμο αέριο και ανελκυστήρες.