ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΛΟΓΓΟΣ», ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ★

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Α΄Φάση)

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΔΗΜΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2007

Επρόκειτο για την Α φάση του έργου. 

Με οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευάστηκε ο σκελετός των κτιρίων.