ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΥΠ.ΠΟ. ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                            ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                              ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ –                              ΖΕΡΒΑΣ Ο.Ε.

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2005 – 2006 

Εκπονήθηκε μελέτη – κατασκευή για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία αναψυκτήριου στο Ιλίου Μέλαθρον. 

Κατασκευάστηκε ένα περίπτερο  με σκεπασμένο υπαίθριο και ημιυπαίθριο χώρο, δίχως άξονα συμμετρίας, με μεταλλικό σκελετό και περιμετρικά πτυσσόμενα παράθυρα και συρόμενες θύρες. Οι υαλοπίνακες είναι ενεργειακοί και οι θύρες λειτουργούν με αυτοματισμό. Στη στέψη τοποθετήθηκε τιτανιούχος ψευδάργυρος και στην οροφή ενεργειακό σύστημα σκίασης. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ξυλουργικές, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ψύξης – θέρμανσης, ηλεκτρικά και συστήματα ασφαλείας, τοποθετήθηκε πλούσιος εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανήματα ήχου, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο έγιναν μαρμάρινες επιστρώσεις, ποικίλες φυτεύσεις και τοποθετήθηκε φωτισμός ανάδειξης.