ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Α΄Φάση)

   STATUS   COMPLETED 

        ENTITY   Mun. M. PANAGIÁ

    CONTRACTOR   VLASSOPOULOU MARIA ANTONIOU 

 DATE   2007

It was phase 1 of the project. 

The skeleton frame was made of reinforced concrete.