ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΙΔΙΩΤΗΣ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2008

Το νεοκλασσικίζον αρχοντικό,  βρίσκεται σε διαμπερές οικόπεδο ανάμεσα στις οδούς Β. Γεωργίου Β’ και Νεοφύτου Παπαναστασίου. Έχει κριθεί διατηρητέο από το ΥΠΠΟ, το οποίο το έχει χαρακτηρίσει στο σύνολό του ως έργο τέχνης.